Comprehensive Experiment of Preparation of PANI Supported Nano Au Catalysts and the Study of Catalytic Properties
Jie Zhang, Zequn Yin, Libo Sun, Yan Zhang, Yue Gao, Zhiting Xu, Wei Song
University Chemistry . 0, (): 2105033 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202105033