The Tear-Gas Weapon of Onion Knight
Xiaoxiao Xing, Lijuan Qiu
University Chemistry . 2021, (10): 2107105 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202107105