"Modern" Antiques: On the Chemical Principle of Antiques Finish
Mengchen Wang, Qingqing Lin, Meng Wang, Wei Zhang, Junlong Zhao
University Chemistry . 2021, (10): 2107117 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202107117