α, β-不饱和羰基化合物K带位置计算问题的讨论
夏玮,刘海燕,钱俊红,张文清,徐志珍,胡坪,王燕

Discussion on Calculation of K-Band Position of α, β-Unsaturated Carbonyl Compounds
Wei XIA,Haiyan LIU,Junhong QIAN,Wenqing ZHANG,Zhizhen XU,Ping HU,Yan WANG
表1 α, β-不饱和羰基化合物K带波长的计算方法(单位:nm)
母体结构 链状或六元环α, β-不饱和酮基本值 215
五元环α, β-不饱和酮基本值 202
α, β-不饱和醛基本值 210
α, β-不饱和酸和酯基本值 195
共轭体系的结构改变 每增加一个共轭双键 30
环外双键(每个) 5
同环二烯 39
与共轭体系结构相连部分的结构改变 共轭体系烯基上取代 α β γ δ及以上
烷基 10 12 18 18
烷氧基 35 30 17 31
酰基 6 6 6 6
羟基 35 30 50 50
15 12 12 12
25 30 25 25