Museum of Element Time and Space: A Tale of Magnesium
Yuchen Li, Jiaping Niu, Hao Guan, Fenglin Zhong, Jing Yan, Yi Yan
University Chemistry . 2020, (11): 26 -29 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202003069