Exploration and Practice of Modern Educational Technology Applied in the Construction of Redox Reaction Online Laboratory Teaching
Lingling Wei, Ling Xu, Hengwei Wei, Yongce Zhang, Tao Hu, Miao Cui, Huan Jiao
University Chemistry . 2020, (5): 236 -243 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202004037