Keep Paces with the Time, Constantly Create a New Situation of Physical Chemistry Curriculum Construction
Changjun Peng, Shouhong Xu, Hongze Gang, Tianxiang Yin, Jun Hu, Yazhuo Shang, Honglai Liu, Encheng Hei
University Chemistry . 2021, (1): 2006013 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202006013