Teaching Reform and Practice of Chemical Engineering Principles Based on Engineering Certification
Rong Zeng, Yu Ren, Shifang Yang, Jianwen Liu, Kai Wang, Xueping Dang
University Chemistry . 2021, (1): 2008002 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202008002